GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
SON GÜNCELLEME TARİHİ : 06/01/2014
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ :29/11/2006
06/01/2014 tarihi itibariyle
Ortaklık Toplam Değeri 20538716
Birim Pay Başına Toplam Değeri 1026936
İMKB'de İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat 1
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Tahvili % 12,36
Borsa Para Piyasası % 68,88
Hisse Senetleri % 18,75
TOPLAM %99,99
A-İşlem Yapılan Aracı Kurum :
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Ana Sözleşme  (Tıklayınız)
İzahname (25.11.2013)  (Tıklayınız)
Sirküler  (Tıklayınız)
2007 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Düzeltmesi  (Tıklayınız)
Faaliyet Raporları
2017/12 Aylık Faaliyet Raporu   (Tıklayınız)
2016/12 Aylık Faaliyet Raporu   (Tıklayınız)
2015/12 Aylık Faaliyet Raporu  (Tıklayınız)
Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
2012 Yılı KURYONUYUM raporu  (Tıklayınız)
2008 Yılı KURYONUYUM raporu  (Tıklayınız)
2007 Yılı KURYONUYUM raporu  (Tıklayınız)
Mali Tablolar
31/12/2017 MALİ TABLO VE DİPNOTLARI  (Tıklayınız)
31/12/2016 MALİ TABLO VE DİPNOTLARI  (Tıklayınız)
31/12/2015 MALİ TABLO VE DİPNOTLARI  (Tıklayınız)
30.09.2015 MALİ TABLO VE DİPNOTLARI  (Tıklayınız)
30.06.2015 MALİ TABLO VE DİPNOTLARI  (Tıklayınız)
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür el Müdür
Adı Soyadı Mevki
AYŞE EBRU DORMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ONUR TOPAÇ GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
BAHADIR ILGAÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
RIZA METİN ERCAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MİNE TÜLAY KÖNÜMAN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ortaklık Yapısı
Adı/Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
BYB TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. 9.090.000,00 %45,45
Diğer 4.961.001,10 %24,81
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.948.998,90 %14,74
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2.000.000,00 %10
NETMARBLE EMEA FZ LLC 1.000.000,00 %5
TOPLAM 20.000.000,00 %100